نمای بیرونی

نمای بیرونی

هتل آپارتمان و خوابگاه دانشجویی نرگس به عنوان بزرگترین خوابگاه خصوصی کشور پیرو تجربه وسیع موسسین خود در زمینه ارائه خدمات اقامتی به گردشگران (ایام عید و تابستان) در مکانی به وسعت ۱۲۰۰ مترمربع و زیربنایی حدود ۳۰۰۰ متر مربع با تجهیزات کامل افتتاح گردید.